IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

”Regimuri scurte de tratament al tuberculozei multidrogrezistente”

În plan național tuberculoza rămâne una din problemele prioritare de sănătate publică. Republica Moldova reprezintă țara cu prioritate înaltă în controlul tuberculozei în Regiunea Europeană, aflându-se printre 30 țări cu povara înaltă a tuberculozei multidrogrezistente din lume.
La data de 13.11.2019 în incinta IFP “Chiril Draganiuc” s-a desfășurat ședința “Grupului tehnic de lucru în controlul tuberculozei”, în cadrul careia s-au discutat ultimele recomandări ale OMS cu privire la regimuri scurte de tratament al tuberculozei multidrogrezistente, precum și țintele estimative de înrolare a pacienților în regimuri scurte propuse de OMS și posibilitățile locale de aplicare a acestor regimuri în funcție de spectrul de rezistență la preparatele antituberculoase, contraindicații în administrare. Președintele Comitetului Național de Management al TB Drogrezistente a prezentat date privind numărul estimativ de pacienți eligibili pentru regimuri scurte de tratament, precum și numărul de pacienți care prezintă contraindicații și / sau limitări la indicarea acestor regimuri de tratament, intoleranță medicamentoasă și evenimente adverse de diferit tip pe fondal de tratament. În cadrul ședinței au fost discutate 2 regimuri scurte de tratament pentru tuberculoză multidrogrezistentă propuse pentru implementare în Republica Moldova care vor fi supravegheate în cadrul a 2 studii operaționale locale cu includerea a câte 100 pacienți pentru fiecare studiu. Necesitatea în derularea acestor studii este fundamentală pentru țară, deoarece va permite obținerea datelor locale cu privire la implementarea / managementul regimurilor scurte de tratament al tuberculozei multidrogrezistente.