IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Ședință festivă cu prilejul Zilei Științei

 Directorul institutului, dna Sofia Alexandru, de Ziua Științei, a adus mesaj de felicitare întregului colectiv, în special angajaților din sfera științei și inovarii cu prilejul Zilei Internaționale a angajaților din sfera științei și inovării. În semn de recunoștință și apreciere pentru activitate științifică prodigioasă de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM a fost decernată cu diploma Ministerului dna Elena Tudor, dr. în șt. med., conf. cercetător. Pentru merite deosebite întru dezvoltarea și promovarea științei au fost decernați: Pisarenco S., dr. hab.  în șt. med., conf. univer., Rotru-Lungu C., Varzari A. dr. în șt. bilogice., conf. cercetător, Privalova E., dr. în șt. biologice., conf. cercetător, Antipa V., dr. în șt. med., conf. cercetător.