IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Seminar de instruire

 În conformitate cu Ordinul MSMPS nr. 56-p§1 din 05.04.2019, la data de 19 aprilie 2019 a avut loc seminar de instruire a angajaților Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” cu privire la prevenirea și reducerea riscurilor de corupție în cadrul instituțiilor medicale, îmbunătățirii continue a calității asistenței medicale acordate populației, desfășurat în cadrul campaniei de informare și sensibilizare ”Corupția dăunează sănătății”, organizate sub egida Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Centrul Național Anticorupție.