IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Diagnosticarea și tratamentul chirurgical al tuberculozei

Şef de secţie:
Gheorghe Groza, doctor în medicină, conferenţiar cercetător

Profilul secţiei:
Activează specialişti de calificare înaltă care operează cu metode moderne de tratament chirurgical al pacienţilor cu patologie respiratorie specifică şi nespecifică. Secţia dispune de bloc operator performant.