IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Secţia Monitorizare, evaluare şi integrare a serviciilor de asistenţă medicală

Şef de secţie:
Corloteanu Andrei

Activitatea secţiei prevede următoarele acţiuni: planificarea şi coordonarea asistenţei metodice şi consultative către instituţiile medicale din raioanele şi oraşele republicii, analiza activităţii serviciului ftiziopneumologie din Republica Moldova, analiza activităţii Institutului.
Colaboratorii secţiei participă activ la implementarea în Republica Moldova a programului naţional de control şi profilaxie a tuberculozei, program coordonat de O.M.S.