IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Ştiinţa

LISTA
candidaţilor pentru participare la concursul anunţat în cadrul IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” pentru suplinirea posturilor vacante de cadre ştiinţifice în IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Laboratorul Studierea evoluției tuberculozei
Cercetător ştiinţific superior – Bolotnicov V., dr. în șt. med., conferenţiar cercetător
Brumaru A., dr. în șt. med.

Laboratorul Managementul și Monitoringul tuberculozei
Şef laborator – Sain D., dr. hab. în șt. med., profesor cercetător
Cercetător ştiinţific principal – Haidarlî I., dr. hab. în șt. med., conferenţiar cercetător
Cercetător ştiinţific superior – Râvneac L., dr. în șt. med., conferenţiar cercetător; Tudos T., dr. în șt. med., conferenţiar cercetător; Crivenco G., dr. în șt. med., conferenţiar cercetător; Cercetător ştiinţific – Cula E.,
Cercetător ştiinţific stagiar – Marusceac I.

Laboratorul Boli nespecifice ale aparatului respirator
Şef laborator – Pisarenco S., dr. hab. în șt. med., conferenţiar universitar
Cercetător ştiinţific coordonator - Moscovciuc A., dr. în șt. med., conferenţiar cercetător
Cercetător ştiinţific superior – Martăniuc C., dr. hab. în șt. med., conferenţiar cercetător; Simionica Iu., dr. în șt. med., conferenţiar cercetător;
Cercetător ştiinţific – Scalețchi V., dr. în șt. med.
Cercetător ştiinţific stagiar – Condrațchi D., Colun T., Gîncu Z.

Laboratorul Limfologie
Şef laborator – Djugostran V., dr. hab. în șt. med., prof. cercetător
Cercetător ştiinţific superior – Antipa V., dr. în șt. med., conferenţiar cercetător
Cercetător ştiinţific – Velixar E.

Laboratorul Imunologie și Alergologie
Şef laborator – Ghinda S., dr. hab., în șt. med., prof. cercetător
Cercetător ştiinţific superior – Chiroşca V., dr. în șt. biologice, conferenţiar cercetător;
Privalov E., dr. în șt. biologice, conferenţiar cercetător;
Procopişin L., dr. în șt. med., conferenţiar cercetător
Cercetător ştiinţific – Rotaru-Lungu C.

Laboratorul Microbiologia şi Morfologia tuberculozei
Şef laborator – Crudu V., dr. în șt. med., conf. cercetător
Cercetător ştiinţific superior – Popescu T., dr. în șt. med.,
Cercetător ştiinţific - Noroc E.
Cercetător ştiinţific stagiar – Ciobanu N.

Laboratorul Genetică Umană
Cercetător ştiinţific stagiar – Corloteanu A.