IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

Laboratorul Studierea evoluţiei tuberculozei

Şef de laborator:
Constantin Iavorschi, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător
 

Direcţia ştiinţifică:
Profilaxia şi depistarea precoce a tuberculozei, inclusiv la copii. Analiză complexă a factorilor sociali-demografici, medico-biologici, şi ecologici în teritoriile cu nivelul înalt și scăzut a incidenţei tuberculozei.