IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

IFP News

Conferința științifico-practică cu genericul ”Se caută: lideri pentru o lume fără tuberculoză”

 În cadrul evenimentelor desfășurate cu prilejul Zilei Mondiale de combatere a tuberculozei, la data de 23 martie 2018 a avut loc Conferința științifico-practică cu genericul ”Se caută: lideri pentru o lume fără tuberculoză”. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale dna.

Instruire și schimb de experiență în domeniul endoscopiei

În perioada 19-23 martie a avut loc instruire și schimb de experiență în domeniul endoscopiei căilor respiratorii inferioare: fibrobronhoscopie, tehnici de efectuare a lavajului bronhoalveolar și de examinare citologică a lichidului prelevat, cu participarea Dr. Barbara Kalsdorf și Jessica Hofmeister, Centrul de Cercetări Științifice Borstel. În cadrul acestei întruniri, de către Centrul de Cercetări Științifice Borstel, a fost donat un fibrobronhoscop pentru explorarea căilor respiratorii.

24 martie - Ziua Mondială de combatere a tuberculozei

 Apelul Zilei Mondiale de combatere a tuberculozei 24 martie pentru anul 2018 - "Se caută: lideri pentru o lume fără tuberculoză" se axează pe construirea angajamentului de a eradica tuberculoza, nu numai la nivel politic cu șefii de stat, guvernatori, parlamentari, dar si la nivelul administrației publice locale, cu implicarea liderilor comunitari, persoanelor afectate de tuberculoză, avocați ai societății civile, medici, asistente medicale, ONG-uri și

”Mobilizare globală și angajamentele în domeniul combaterii tuberculozei”

La data de 14 martie 2018, Comisia protecție socială, sănătate și familie, în parteneriat cu Platforma Parlamentară Națională și Regională a Rețelei Globale de Combatere a Tuberculozei - Global TB Caucus a organizat audieri publice „Mobilizare globală și angajamentele în domeniul combaterii tuberculozei. Abordări multisectoriale de redresare a situației în Republica Moldova”.

Ședință de totalizare a activității instituției pentru anul 2017

 La data de 22 februarile 2018 a avut loc ședința de totalizare a activității instituției pentru anul 2017 cu participarea Secretarului de Stat dna. Aliona Serbulenco, președintele Sindicatului ”Sănătatea” din Republica Moldova dl. Aurel Popovici, reprezentanți al Unității de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății.

Totalizarea activității științifice și inovaționale

În cadrul Adunării Generale a Secției de Științe Medicale, care a avut loc 19 ianuarie 2018, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, organizațiile din sfera științei și inovării din cadrul Secției au raportat activitatea ştiinţifică şi inovaţională pentru anul 2017, care a fost apreciată pozitiv de către Comisiile de experţi și de membrii Adunării. Gheorghe Duca, președintele AȘM, academician, a adus felicitări cercetătorilor din cadrul Secției de Științe Medicale pentru rezultate foarte bune.

Seminar zonal ”Examinarea grupelor cu risc și vigilență sporită a TB în Republica Moldova, a. 2017”

La data de 26 ianuarie 2018, în incinta Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiiuc” a avut loc seminar zonal cu genericul ”Examinarea grupelor cu risc și vigilență sporită a TB în Republica Moldova, a. 2017”, în cadrul căruia s-a discutat cu privire la situatia epidemiologică a tuberculozei și examinarea grupelor cu risc și vigilență sporită a TB, a. 2017 în raioanele Fălești și Anenii Noi.

Aplicarea Programului național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020.

Cu privire la aplicarea Programului național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020

(Ordinul MSMPS nr. 783 din 11.10.2017).