IMSP - Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Limba site-lui:
  • Romanian
  • English
  • Russian

IFP News

Ordinul MS cu privire la atestarea medicilor și farmaciștilor

In conformitate cu ordinul Ministerului Sănătăţii nr.75-p § 1 „Cu privire la atestarea medicilor şi farmaciştilor”- p. 5 – Preşedinţii Comisiilor de atestare vor organiza procesul de evaluare, atestare şi conferire a categoriilor de calificare medicilor şi farmaciştilor în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin prezentul ordin.

Cel mai mare omagiu pe care putem să i-l aducem ilustrului savant sunt succesele noastre în lupta cu tuberculoza

La 27 aprilie curent, la Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” din  municipiul Chișinău, a avut loc conferinţa ştiinţifică "Actualități în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul și tratamentul tuberculozei și afecțiunilor pulmonare nespecifice", consacrată evenimentului de 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc.

Curs de instruire cu tematica „Managementul tuberculozei multirezistente şi cu rezistenţă extinsă”

Răspândirea tuberculozei cu germeni rezistenţi este o problemă de sănătate publică, prevalenta multidrog rezistenţei fiind un indicator al eficienţei programelor de control al tuberculozei. Unele particularităţi ale controlului TB MDR (tratament cu durată prelungită, costuri crescute, rate de succes scăzute) fac din acest domeniu o preocupare prioritară în cadrul activităţilor de control al tuberculozei.